نکات مثبت هر روز

تا وقتی خدا هست امید هم هست

نکات مثبت هر روز

تا وقتی خدا هست امید هم هست

آخرین نظرات
سه نکته مثبت هرروز رو مینویسم که خاطرات خوب بمونن و خاطرات بد از یاد برن و توی لحظه های سخت بتونم یاد حس های خوبم بیفتم 
بعضی روزا سه تا نکته کمه و بعضی روزها حتی یدونه هم به ذهنت نمیرسه .. زندگی همینه دیگه ..

* یه خانوم ۲۴ ساله داره مینویسه:)